Συμμετοχή σε Επιστημονικές και Οργανωτικές Επιτροπές Συνέδριων/Συμπόσιων/Ημερίδων

  • (2015). Συμπόσιο της ΕΕΦ στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με κεντρικό θέμα : «Επιστήμη και Τέχνη - Η αποκωδικοποίηση της σχέσης τους μέσα από τη δημιουργία», Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Απρίλιος,
  • (2009) Διεπιστημονική Ημερίδα Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, «Στοχασμοί : Τέχνη – Φύση και Περιβάλλον», Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνα, Ιούνιος
  • (2008) Τέχνη και Τεχνολογία στο αστικό Περιβάλλον, 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Επιστήμης και Τέχνης Ένωσης Ελλήνων Φυσικών , «Επιστήμη και Τέχνη, Κοινή Πορεία προς το Ωραίο και την Αλήθεια», Τεχνόπολη, Αθήνα.
  • (2002). Β΄ Διεθνές Συνέδριο Παν- Μεσογειακού Δικτύου FAM «Η εκπαίδευση του πνεύματος σ΄ έναν Πολιτισμό Ειρήνης. Ο Καθοριστικός Ρόλος της Γυναίκας. Η Σημασία της Τέχνης σ΄ αυτή την Εκπαίδευση», Ρόδος, Ιούλιος