Ακαδημαικές Σπουδές

  • 2007 : Ph.D. στην Ιστορία Της Τέχνης, Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της τέχνης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών Θέμα Διδακτορικής Διατριβής : Έργα Τέχνης Μεγάλης Κλίμακας στον Αστικό και Φυσικό Χώρο. Από τη δεκαετία του 60 έως τον 21ο αιώνα. Υπό τη διεύθυνση του καθηγητή, κ. Δημήτρη Μυταρά Ημερομηνία υποστήριξης: 11 Ιουλίου 2007. Διδακτορικό Δίπλωμα με αύξοντα αριθμό 1
  • 1994 : Πτυχίο Γλυπτικής Τμήματος Εικαστικών Τεχνών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
    Φοίτηση μετά από κατάταξη.
  • 1985 : Πτυχίο Ζωγραφικής Τμήματος Εικαστικών Τεχνών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
    Βραβεία : Δύο Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.