«Τοπία της Σκέψης»
(2006, Ε. Π. Α. Σ. Κ. Τ. Αθήνα)

Μανώλης Μαυρομάτης

Της Ελένης Πολυχρονάτου, το πολύ εκτεταμένο σχεδιαστικό, ζωγραφικό και περιβαλλοντολογικό έργο, έχει ως άξονα την εμφανή επίδειξη της σχέσης του λόγου και της εικόνας ή της έννοιας της εικόνας και του συμβόλου της, - τέλος, της έννοιας του αντικειμένου και της εικόνας του.

Στο σύνολο της αυτή η εργασία έχει το ενδιαφέρον ότι διεκδικεί να εγκαταστήσει τους όρους υπό τους οποίους θα γίνει η μετατόπιση από τη γλώσσα ως κατεξοχήν εικονογραφικής λειτουργίας (μιας λειτουργίας που συμπαρασύρει εικόνες ) προς την εικόνα ως λειτουργίας που εγκαθιστά αυτή η ίδια και την έννοια (τη γλώσσα) των εικόνων της : αυτή η εγκατάσταση γίνεται μέσω των συνειρμών, αλλά γίνεται και μέσω μιας συνδυαστικής λειτουργίας στη ζωγραφική της Πολυχρονάτου κατά την οποία οι θέσεις και οι συσχετισμοί των θέσεων μεταξύ τους και των συνδυασμών τους, των στοιχείων της εικόνας, συνιστούν το συντακτικό της γλώσσας που διατυπώνεται και την ερμηνεία των συμβόλων ( των σχέσεων ), που εγκαθιστούν αυτές οι θέσεις.

Εμμανουήλ Μαυρομάτης Καθηγητής Α.Π.Θ